Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Ο Α΄ κατά Φιλίππου δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1925, 4th edition]