Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Εκλεκτά διηγήματα και λογοτεχνικά τεμάχια, προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ και Δ΄ τάξεως του Γυμνασίου, Contes choisis et morceaux litteraires
[1927, 5th edition]