Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Ο περί της ειρήνης και ο Β΄ κατά Φιλίππου διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1927, 5th edition]