Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος
Τα ανώμαλα ρήματα και ονόματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, μάλιστα δε της διαλέκτου των αττικών πεζογράφων, προς χρήσιν των μαθητών των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1930, 1st edition]