Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Τα γαλλικά ρήματα προς χρήσιν των μαθητών πασών των τάξεων των Εξαταξίων Γυμνασίων και λοιπών Σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1931]