Δημήτριος Ν. Γουδής (μετάφραση)
Θουκυδίδου Ο Περικλέους επιτάφιος, (ΙΙ 35-46), Μετάφρασις
[1934, 3rd edition]