Θουκυδίδης, Δημήτριος Ν. Γουδής (επιμ.)
Θουκυδίδου Ο Περικλέους επιτάφιος (ΙΙ 34-46) κείμενον μετ΄ εισαγωγής
[1931, 4th edition]