Ι. Οικονομίδης
Mon livre de francais, Βιβλίον 2ον διά την Γ΄ τάξιν του Γυμνασίου (Δεύτερον έτος της Διδασκαλίας των Γαλλικών)
[1932, 1st edition]