Π. Κιλίμης
Οικονομική γεωγραφία της Ελλάδος και των γειτόνων της
[1932, 2nd edition]