Ισοκράτης, Νικόλαος Ι. Ζαφειρίου (σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι -Οι διδασκόμενοι εν τοις Γυμνασίοις (προς Δημόνικον, Νικοκλέα, Ευαγόρας, Περί Ειρήνης) δια την τρίτην τάξιν των Γυμνασίων
[1932, 7th edition]