Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ιστορία Ελληνική και Ρωμαϊκή Β΄ Γυμνασίου
[1932]