Γ. Αναγνωστόπουλος, Εμμανουήλ Γ. Παντελάκης
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, προς χρήσιν των μαθητών Γυμνασίων, Ημιγυμνασίων κλπ.
[1932, 2nd edition]