Βασίλειος Ε. Πετρούνιας
Ιερά ιστορία της Καινής Διαθήκης
[1933, 2nd edition]