Ηλίας Μηνιάτης
Ερμηνεία περικοπών εκ της Παλαιάς Διαθήκης δια την Δ΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1933, 1st edition]