Λυσίας, Δημήτριος-Βασίλειος Τσιρίμπας, Αντώνιος Τσιρίμπας (σχόλια)
Λυσίου Εκλεκτοί Λόγοι δια την Γ' τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1933, 1st edition]