Πλάτων, Νικόλαος Σ. Γκινόπουλος (σχόλια)
Πλάτωνος Κρίτων, προς χρήσιν της Ε΄ τάξεως των εξατάξιων Γυμνασίων, κείμενον
[1934, 2nd edition]