Όμηρος, Ιωάννης Οικονομίδης (σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια, μέρος πρώτον, Α-Θ, δια τας κατωτέρας τάξεις του Γυμνασίου και τας αντιστοίχας τάξεις των λοιπών σχολείων
[1934, 3rd edition]