Πανταζής Κ. Οικονόμου
Εγχειρίδιον βυζαντινής ιστορίας προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1934, 1st edition]