Λουκιανός, Χρήστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Λουκιανού Νεκρικοί διάλογοι εκλογαί προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Γυμνασίων και των Ημιγυμνασίων και της αντιστοίχων σχολών της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1934, 3rd edition]