Δημοσθένης, Κ.Ν. Αλεξόπουλος (σχόλια)
Μετάφρασις του Β΄ Ολυνθιακού λόγου του Δημοσθένους, κατά συντακτικήν σειράν, προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Γυμνασίων και άλλων ομοιόβαθμων σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1935]