Δημήτριος Δημητράκος
Γεωγραφία για την Γ΄ και Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
[1935]