Θρασύβουλος Σ. Βλησίδης
Στοιχεία Ανθρωπολογίας δια τη Δ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1936, 3rd edition]