Ι. Οικονομίδης
Mon livre de francais, Βιβλίον 3ον διά την Δ΄ τάξιν του Γυμνασίου (Τρίτον έτος της διδασκαλίας των Γαλλικών)
[1937, 2nd edition]