Ισοκράτης, Χρήστος Α. Παπαναστασίου, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Ισοκράτους Λόγοι Εκλογαί δια την Γ΄ τάξιν του Εξαταξίου Γυμνασίου και των αντίστοιχων σχολών της Μέσης Εκπαίδευσης.
[1937, 5th edition]