Γεώργιος Ζούκης
Αναγνωστικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης δια την Α΄ και Β΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1937]