Ελένη Γεωργιάδου, Χρήστος Μ. Ενισλείδης
Εκκλησιαστική ιστορία οδηγός του διδασκάλου
[1937, 1st edition]