Σοφοκλής, Δημ. Ν. Γουδής (σχόλια)
Σοφοκλέους Αντιγόνη προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 6th edition]