Πλάτων, Δημ. Ν. Γουδής (σχόλια)
Πλάτωνος Πρωταγόρας προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 3rd edition]