Πλάτων, Δημ. Ν. Γουδής (σχόλια)
Πλάτωνος απολογία Σωκράτους προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 2nd edition]