Όμηρος, Δημ. Ν. Γουδής (σχόλια)
Ομήρου Ιλιάς Γ΄ εκλογή Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Χ-Ψ-Ω προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 8th edition]