Όμηρος, Δημ. Ν. Γουδής (σχόλια)
Θουκυδίδου Ο Περικλέους Επιτάφιος προς χρήσιν των μαθητών της ΣΤ΄ τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 5th edition]