Στυλιανός Δουφεξής
Η αρχαία Ελλάδα. Ιστορία Δ΄ Δημοτικού
[1939]