Θεόκριτος, Θρασύβουλος Σταύρου (σχόλια)
Θεοκρίτου Ειδύλλια : δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1940]