Δημ. Εμ. Αλεξίου (μτφρ, σχόλια)
Μετάφρασις εκλογών εκ των Ιστοριών του Ηροδότου δια την Δ΄ τάξιν Εξαταξίου Γυμνασίου νέου τύπου
[1940]