Γεώργιος Π. Ε. Ζαροκίλλις
Γραμματική της γερμανικής γλώσσης
[1940]