Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Ολυνθιακοί και Φιλιππικοί διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου
[1943]