Φωκίων Φωτόπουλος
Ιστορία εκκλησιαστική προς χρήσιν των μαθητών της πέμπτης τάξεως των Δημοτικών Σχολείων
[1945]