Βασίλειος Ε. Πετρούνιας
Βυζαντινή ιστορία δια την Ε΄ τάξιν και τας Ε΄ και ΣΤ΄ συνδιδασκομένας των Δημοτικών Σχολείων
[1945, 6th edition]