Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος (σχόλια)
Εκλογαί εκ της Ομήρου Οδύσσειας δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1945]