Λυσίας, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι (Περί του σηκού απολογία, Υπέρ του Αδυνάτου, Κατά των Σιτοπωλών). Δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου
[1946]