Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1948]