Αρσινόη Ταμπακοπούλου, Θεώνη Δρακοπούλου
Κρινολούλουδα, αναγνωστικό για τη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου
[1946]