Φ. Κ. Βώρος, Ξένη Οικονομοπούλου, Βασίλειος Δ. Ασημομύτης, Νικ. Π. Δημακόπουλος, Θ. Κατσουλάκος
Ιστορία ύλη επιλογής Γ΄ Γενικού Λυκείου
[1982, 4th edition]