Π. Νικόδημος, Α. Βαρελλά, Ι. Θεοχάρης, Χ. Σακελλαρίου
Αναγνωστικό ΣΤ΄ Δημοτικού
[1981, 2nd edition]