Γιάννης Κονετάς
Φυτά και ζώα της πατρίδας μας Δ΄ τάξης δημοτικού
[1981, 3rd edition]