Ηρόδοτος, Άγγελος Βλάχος (εισαγωγή, μετάφραση), Γ. Ζευγώλης (επιμ.)
Ηροδότου Ιστορία (εκλογές) Α΄ Γυμνασίου
[1980, 5th edition]