Λυκούργος, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος, Μιχαήλ Γ. Πετρίδης (σχόλια)
Λυκούργου Λόγος κατά Λεωκράτους, διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1950, 1st edition]