Α. Λαζάρου, Δ. Χατζής
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των μηδικών πολέμων. Δια την Α΄ Τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1949, 1st edition]