Ισοκράτης, Γεώργιος Παπαοικονόμου, Μιχαήλ Γ. Πετρίδης (σχόλια)
Ισοκράτους Επιστολαί προς Φίλιππον, διά την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1950, 1st edition]