Ηρόδοτος, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ηροδότου Ιστορίαι (Εκλογαί), διά την Γ΄ τάξιν των εξατάξιων Γυμνασίων
[1950, 5th edition]